Zakupy w ramach projektu NCBiR 1.1.1. “Szybka ścieżka” – “Rozwój firmy WOODINSPECTOR Sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnej technologii wykrywania wad w drewnie”.